Προϊόντα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στην ηλεκτρονική διαδικτυακή ιστοσελίδα www.pcosmidis.gr της ετερρόρυθμης εταιρείας “ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”, που εδρεύει στη οδό Ξάνθου 10, Ταύρος Αττικής, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 999685389 / Δ.Ο.Υ. A' Αθηνών) παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας www.pcosmidis.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.

 

Η Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή ανανέωσης στους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσα από την παρούσα ηλεκτρονική ιστοσελίδα.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες

H Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών στην ιστοσελίδα της τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που περιγράφονται για κάθε προϊόν, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω ανωτέρας βίας.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

 

Η Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων. Για την ασφάλεια των αγορών σας, εφόσον διαπιστώσετε ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό ή τιμή σε κάποιο προϊόν, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του να επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνικά στο 210 4838224 ή με email στο info@pcosmidis.gr.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που αναρτάται από την Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ περιλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ.

 

Κωδικοί Εισόδου

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον κωδικό εισόδου (e-mail) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των παραπάνω κωδικών.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας μας είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε είναι ασφαλή και απόρρητα, τηρούνται αποκλειστικά για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας και την μεταξύ μας επικοινωνία και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 


Κατασκευή Ιστοσελίδων Web and Art Solutions