Προϊόντα

Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις

Η συμμόρφωση με τους ορθούς κανόνες υγιεινής σε ένα περιβάλλον φροντίδας υγείας απαιτεί την συνεχή επιμόρφωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε θέματα υγιεινής. Το Τμήμα Εκπαίδευσης έχει ως στόχο την εκπαίδευση των πελατών μας με τρόπο αντικειμενικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο σε θέματα υγιεινής της αρμοδιότητας μας. Τα εξειδικευμένα θέματα που προετοιμάζουμε δίνονται με τη μορφή παρουσιάσεων και αναπτύσσονται στους παρακάτω τομείς:

 

• Η χρήση των απορρυπαντικών και απολυμαντικών

• Καθαρισμός και φροντίδα χειρουργικών εργαλείων

• Η αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων

• Καθαρισμός και απολύμανση σε χώρους νοσηλευτικής φροντίδας

 

Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένες από τις παρουσιάσεις που έχουμε στην βιβλιοθήκη μας και είναι στην διάθεση των πελατών μας:

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΝΕΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ιδιότητες Απολυμαντικών ουσιών

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Τρόποι δράσης κάθε ουσίας

 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (διαθέσιμο για προβολή)

Ανάλυση ενός απορρυπαντικού
Τρόπος δράσης
Συστατικά

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Ορισμοί - Εφαρμογές σε αντικείμενα, επιφάνειες

Πρωτόκολλο Απολύμανσης

Μέθοδοι Απολύμανσης (θερμική - Χημική)

 

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Οργάνωση εργασίας καθαρισμού

Έντυπα ελέγχου

 

Η ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Μέθοδοι πλύσης

Συγκρίσεις αντισηπτικών

Στοιχεία για μικροβιακή χλωρίδα χεριών

 

Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Κλινικές περιπτώσεις

Καταγραφή κινδύνων

Λύσεις για την ανώδυνη χρήση

 

ΟΙ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ

Ιστορία

Χημεία

Πλεονεκτήματα

Βιολογική Δραστικότητα

Τοξικότητα

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Δομή ενδοσκοπίων

Στάδια καθαρισμού και απολύμανσης

Απολύμανση χώρων ενδοσκοπικής μονάδας

Πρωτόκολλα και διαδικασίες

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ο Ρόλος των υλικών κατασκευής

Φθορές και αιτίες

Τρόποι σωστής συντήρησης

 

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Χαρακτηριστικά του νερού

Επιβλαβής τρόπο δράσης του νερού

Αποτελέσματα Αποσκλήρυνσης - Απιονισμού

 

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Ο Ρόλος - Σημασία της Κεντρικής Αποστείρωσης

Τρόπος Λειτουργίας

Προβλήματα και επίλυση τους

 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΜΦΑΣΗ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ)

Εστίες μολύνσεων σε κάθε χώρο

Αρχές καθαριότητας - απολύμανσης

Αναλυτικό πρωτόκολλο καθαρισμού - απολύμανσης

Ο ρόλος των καλλιεργειών περιβάλλοντος

Παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση παθογόνων στο χειρουργείο

 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Υγιεινή Εργαστηρίων - Φαρμακείων

Υγιεινή Μονάδας Εγκαυμάτων

Υγιεινή Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών

Υγιεινή σε Μονάδες Νεογνών

Υγιεινή Μονάδας Νεφρού

Υγιεινή ΜΕΘ

Υγιεινή Εξοπλισμού Αναισθησίας

Υγιεινή Ενδοσκοπικού Τμήματος

Υγιεινή Γυναικολογικής Κλινικής

 

Ο ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Λοιμώξεις προκαλούμενες από τον αέρα

Τρόποι μικροβιολογικού ελέγχου αέρα

Συστήματα αερισμού

Φίλτρα ΗΕΡΑ

 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πρωτόκολλο Παραλαβής Τροφίμων
Υγιεινή Προσωπικού Μαγειρείων

Υγιεινή Επιφανειών Μαγειρείων

Υγιεινή Εξοπλισμού - Σκευών - Ψυγείων - Αποθηκών

Πρόληψη τροφικών δηλητηριάσεων

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Διαχείριση (Διαχωρισμός - Επεξεργασία - Αποθήκευση)

Μέθοδοι Διάθεσης (Ταφή - Αποτέφρωση - Πυρόλυση - Ανακύκλωση)

Λειτουργία κλιβάνου υγρής αποστείρωσης μολυσματικών απορριμμάτων

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γενικά μέτρα ασφάλειας Εργαζομένων στο Νοσοκομείο

Μέτρα για Ασφαλή Εργαστηριακή Τεχνική

Μέτρα για Επαγγελματικούς Κινδύνους από Φυσικούς-Χημικούς παράγοντες

Μέτρα στο Χειρουργείο για Αποφυγή Αναφλέξεων - Εκρήξεων - Πυρκαγιών

Μέτρα στο Χειρουργείο για το χειρισμό Ηλεκτρικών μηχανημάτων

Μέτρα για ασφαλή χειρισμό Κυτταροτοξικών φαρμάκων

Μέτρα για το Ασθενοφόρο μεταφοράς Μολυσματικών ασθενών

Μέτρα ασφαλείας κατά την Ακτινοθεραπεία

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΠΑΣ - ΤΡΟΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

Ανακεφαλαίωση Βασικών Γνώσεων του τρόπου δράσης των Μικροβίων

Πώς δημιουργείται η Λοίμωξη

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ

Συστάσεις - οδηγίες του German Working Group for Hospital Hygiene

Σχόλια επί των συστάσεων

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Σχέδιο αντιμετώπισης ανθεκτικών σταφυλόκοκκων (MRSA - ORSA)

 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

Μέτρα - συστήματα απομόνωσης

Νοσήματα με ανάγκη πλήρους απομόνωσης

 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Κεντρικές Επιτροπές - Επιτροπές Νοσοκομείων

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Surveillance Strategies - Μέθοδοι Καταγραφής


Κατασκευή Ιστοσελίδων Web and Art Solutions