Προϊόντα

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Κάθε χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της υπόκειται σε αυτή την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου η οποία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αν δεν μπορείτε να την αποδεχτείτε, παρακαλείσθε να αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα χωρίς περαιτέρω περιήγηση.

 

Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται ρητά από το δίκαιο της Ελλάδας, απαγορεύεται η αντιγραφή, προβολή, λήψη, διανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή και αναδιανομή πληροφοριών, κειμένου, αρχείων ή βίντεο που εμπεριέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε κομμάτι αυτής σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, καθώς και η δημιουργία παράγωγου υλικού βασισμένου σε τέτοιες εικόνες, κείμενα, αρχεία ή βίντεο για εμπορικό σκοπό, χωρίς την ρητή συγκατάθεση της Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ.


Κατασκευή Ιστοσελίδων Web and Art Solutions