Προϊόντα

Προϊόντα

ΕΠΙΛΕΓΩ τι θέλω να απολυμάνω

Απολύμανση είναι η στοχευμένη μείωση των μολυσματικών μικροοργανισμών με την χρήση χημικών ουσιών. Μία χημική ουσία ορίζεται ως "απολυμαντικό" όταν έχει την ικανότητα μείωσης ή καταστροφής των παθογόνων μικροβίων κατά τουλάχιστον 99,999%.  

Τα απολυμαντικά ταξινομούνται απο τους ειδικούς με βάση την χημική δραστική ουσία που περιέχουν, το απολυμαντικό φάσμα, τους χρόνους δράσης τους, κλπ. Για τον τελικό χρήστη, ένας πιο πρακτικός και κατανοητός τρόπος οργάνωσης είναι σύμφωνα με την χρήση, π.χ. απολυμαντικά για χέρια, για εργαλεία, για επιφάνειες, για ιματισμό.

Στο τμήμα Προϊόντα έχουμε οργανώσει τα απολυμαντικά μας σε βασικές κατηγορίες ανάλογα με την χρήση τους. Κάθε ένα προϊόν συνοδεύεται από λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες και φυλλάδια που θα σας διευκολύνουν να επιλέξετε τα κατάλληλα προϊόντα και να τα χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια και οικονομία.


Αντισηψία χεριών

και δέρματος

 

Απολύμανση

επιφανειών

 

Απολύμανση

ιατρικών εργαλείων

 

Απολύμανση

ενδοσκοπίων

     
             

 Επεξεργασία

εργαστηριακών σκευών

 

 Απολύμανση

ιματισμού

 

 Υγιεινή σε

επαγγελματικές κουζίνες

 

Δοσομετρικά βοηθήματα

και συσκευές 

           

 

 

 


Κατασκευή Ιστοσελίδων Web and Art Solutions