Προϊόντα

Απολυμαντικά

Για πλυντήρια ενδοσκοπικών εργαλείων που χρησιμοποιούν προγράμματα γλουταραλδεΰδης, σε δοσολογία 1% στους 55°C για 5 λεπτά, μπορούμε να επιλέξουμε με ασφάλεια ένα από τα παρακάτω δύο απολυμαντικά προϊόντα:

Το neοdisher Septo DN χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το καθαριστικό neodisher MediClean Forte. Τα 100g του προϊόντος περιέχουν 10,5g γλουταραλδεΰδη ως απολυμαντικό παράγοντα. Είναι άοσμο και είναι ιδανικό για ευαίσθητα εύκαμπτα ενδοσκόπια. Περιλαμβάνεται ως απολυμαντικό στη λίστα IHO του Γερμανικού Οργανισμού Υγιεινής. Έχει πλήρες απολυμαντικό φάσμα δράσης και σε συνδυασμό με το καθαριστικό neodisher MediClean forte επιτυγχάνεται μείωση μικροβίων της τάξης του >9 log 10 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας DIN EN ISO 15883-4. Δοσολογία 1% στους 55°C για 5 λεπτά.

Το neοdisher endo SEPT GA χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το καθαριστικό neodisher endo CLEAN. Τα 100g του προϊόντος περιέχουν 10,5g γλουταραλδεΰδη ως απολυμαντικό παράγοντα. Είναι ιδανικό για τα εύκαμπτα ενδοσκόπια των μεγαλύτερων κατασκευαστών. Έχει ελεγχθεί ως προς τις απολυμαντικές του ιδιότητες σύμφωνα με την DIN EN 14885. Είναι βακτηριοκτόνο (συμπεριλαμβανομένου MRSA, ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού), μυκητοκτόνο, και φυματιοκτόνο, δραστικό έναντι των ιών HIV, HAV, HBV, HCV, Rota, Norovirus. Επιπροσθέτως, είναι δραστικό έναντι των σπόρων του Clostridium difficile και σε συνδυασμό με το καθαριστικό neodisher EndoClean επιτυγχάνεται μείωση μικροβίων της τάξης του >9 log 10 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας DIN EN ISO 15883-4. Δοσολογία 1% στους 55°C για 5 λεπτά.

Κατασκευή Ιστοσελίδων Web and Art Solutions