Προϊόντα

Απορρυπαντικά

Σε ένα αυτόματο πλυντήριο εύκαμπτων ενδοσκοπίων χρησιμοποιούμε δύο προϊόντα, το απορρυπαντικό στο στάδιο της πλύσης και το απολυμαντικό στο στάδιο της απολύμανσης.

Ο ρόλος του απορρυπαντικού είναι να διαλύει τους ρύπους από την εξωτερική επιφάνεια και τα εσωτερικά κανάλια του ενδοσκοπίου, να τους εγκλωβίζει σε εναιώρηση μέσα στο νερό της πλύσης και να τους απομακρύνει μέσω της αποχέτευσης. Ταυτόχρονα το απορρυπαντικό πρέπει να είναι ήπιο και πολύ απαλό προς τα ευαίσθητα ενδοσκοπικά εργαλεία καθώς και τα εξαρτήματα αυτών. Επιπλέον πρέπει να αναχαιτίζει την σκληρότητα του νερού η οποία μειώνει την καθαριστική απόδοση και συχνά περιέχει συστατικά πολύ επιθετικά για τα ίδια τα ενδοσκόπια.

Σε πλυντήρια ενδοσκοπίων έχουμε την δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενός ουδέτερου ενζυματικού απορρυπαντικού πολύ ήπιου με τα ευαίσθητα και ενδοσκοπικά εργαλεία (neodisher MediZym), ενός ελαφρά αλκαλικού ενζυματικού με εξαιρετική καθαριστική δράση και προστασία των υλικών (neodisher MediClean Forte) και ενός επίσης ελαφρά αλκαλικού απορρυπαντικού με συνδυασμό ειδικών ενζύμων (neodisher endo CLEAN).

Τα παραπάνω απορρυπαντικά φέρουν εγκρίσεις και είναι πιστοποιημένα ως κατάλληλα και ασφαλή για καθαρισμό ενδοσκοπίων, από τις κορυφαίες εταιρείες κατασκευής ενδοσκοπικών εργαλείων και πλυντηρίων ενδοσκοπίων.

Κατασκευή Ιστοσελίδων Web and Art Solutions