Προϊόντα

Υψηλού βαθμού απολυμαντικά έτοιμα προς χρήση

Για την ταχεία υψηλού βαθμού απολύμανση και ψυχρή αποστείρωση εύκαμπτων ενδοσκοπίων και θερμοευαίσθητων εργαλείων με βυθισμό έχουμε την δυνατότητα επιλογής μεταξύ γλουταραλδεΰδης 2% (Steranios 2%), υπεροξικού οξέως (Anioxyde 1000) και ορθοφθαλαλδεΰδης 0,55% (Opaster'anios). Πριν την εμβάπτιση στο αποστειρωτικό διάλυμα τα εργαλεία πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά.

Το Steranios 2% είναι απολυμαντικό διάλυμα γλουταραλδεΰδης 2% σε pH 6, έτοιμο προς χρήση χωρίς ενεργοποιητή και σταθερό για 30 ημέρες. Το διάλυμα παρουσιάζει πλήρες αντιμικροβιακό φάσμα σε 10 λεπτά, περιλαμβανομένου του ελικοβακτηρίου του πυλωρού, και σποροκτονία σε 1 ώρα.

Το Anioxyde 1000, διάλυμα υπεροξικού οξέως σε ουδέτερο pH, είναι έτοιμο προς χρήση μετά την ενεργοποίηση. Για ευκολία ο ενεργοποιητής είναι ενσωματωμένος στο δοχείο των 5 λίτρων. Το διάλυμα αφού ενεργοποιηθεί, είναι σταθερό για 14 ημέρες. Ο χρόνος για υψηλού βαθμού απολύμανση και σποροκτονία είναι μόνον 5 λεπτά. Δεν περιέχει αλδεΰδες και δεν στερεοποιεί τις πρωτεΐνες. 

Το Opaster'anios, διάλυμα ορθοφθαλαλδεΰδης 0,55% με pH 7, είναι έτοιμο προς χρήση χωρίς ενεργοποιητή, έχει ταχεία απολυμαντική δράση σε 5 λεπτά και σποροκτονία εντός 30 λεπτών. Το έτοιμο διάλυμα είναι σταθερό για 14 ημέρες.

Κατά την χρήση τους, τα αποστειρωτικά διαλύματα πρέπει να ελέγχονται σε τακτικά διαστήματα με χημικούς δείκτες (κάθε προϊόν έχει τους δικούς του δείκτες) που επιβεβαιώνουν ότι η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στο διάλυμα παραμένει πάνω από την ελάχιστη απαιτούμενη συγκέντρωση. Όλα τα διαλύματα παρουσιάζουν ευρεία συμβατότητα με τα υλικά.

Κατασκευή Ιστοσελίδων Web and Art Solutions