Προϊόντα

Απολυμαντικά

Ένα πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων χρησιμοποιείται όχι μόνον για τον καθαρισμό αλλά και για την απολύμανση των εργαλείων. Η απολύμανση μέσα στο πλυντήριο γίνεται συνήθως με υψηλή θερμοκρασία στους 90°C - 95°C  για 5 έως 10 λεπτά. Όμως, ορισμένες κατηγορίες υλικών όπως ενδοσκοπικά εργαλεία και εξαρτήματα, παπούτσια χειρουργείου, αναισθησιολογικοί σωλήνες, κλπ. λόγω της ευαίσθητης φύσης τους δεν αντέχουν την επεξεργασία σε τόσο υψηλή θερμοκρασία. Τα υλικά αυτά αναφέρονται ως θερμοευαίσθητα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θερμοευαίσθητων υλικών επιλέγουμε το neοdisher Septo DN, ένα απολυμαντικό χαμηλού αφρισμού ειδικού για αυτόματα πλυντήρια. Το προϊόν περιέχει γλουταραλδεΰδη ως απολυμαντικό παράγοντα, είναι άοσμο και είναι ιδανικό για χρήση σε ευαίσθητα χειρουργικά και ενδοσκοπικά εργαλεία.  

Κατασκευή Ιστοσελίδων Web and Art Solutions