Προϊόντα

Αφαίρεση σκουριάς και αποχρωματισμού

Το neodisher IR είναι ισχυρό καθαριστικό προϊόν με υψηλή περιεκτικότητα άνω του 50% σε φωσφορικό οξύ, κατάλληλο για τον βασικό καθαρισμό και την ανανέωση της εμφάνισης ανοξείδωτων χειρουργικών εργαλείων με βυθισμό και σε λουτρό υπερήχων. Εξαφανίζει χωρίς τρίψιμο οποιαδήποτε επιφανειακή ατέλεια που τυχόν παρουσιάζεται πάνω στα χειρουργικά εργαλεία εξ' αιτίας της κακής ποιότητας του νερού, του ανεπαρκούς καθαρισμού και της χρήσης ακατάλληλων καθαριστικών και απολυμαντικών προϊόντων. Αφαιρεί τη σκουριά, τα πρωτεϊνικά κατάλοιπα, τις εναποθέσεις οξειδώσεων σιδήρου καθώς και άλλους λεκέδες που οφείλονται στην οξείδωση του μετάλλου.

Κατασκευή Ιστοσελίδων Web and Art Solutions