Προϊόντα

Απολυμαντικά δισκία χλωρίου

Τα απολυμαντικά δισκία χλωρίου Biospot προτείνονται από εμπειρογνώμονες ως ένα ασφαλές, αποτελεσματικό, οικονομικό και εύχρηστο απολυμαντικό επιφανειών. Τα απολυμαντικά δισκία χλωρίου Biospot βασίζονται σε μια ξηρή μορφή χλωρίου, το διχλωροισοκυανουρικό νάτριο (NaDCC) το οποίο αναμιγνύεται με αναβράζοντα συστατικά πριν συμπιεσθεί σε μορφή δισκίου. Το αποτέλεσμα είναι ένα ταχείας διάλυσης, ιδιαίτερα εύχρηστο δισκίο, που συνιστά μία ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική εναλλακτική λύση ως προς το υγρό χλώριο. Σε πολλές χώρες, τα δισκία και οι σκόνες NaDCC κυριαρχούν ως η πλέον προσφιλής μέθοδος απολύμανσης με χλώριο.

Απολυμαντικά διαλύματα που παρασκευάζονται με απολυμαντικά δισκία χλωρίου Biospot ενεργούν ταχέως και έχουν ένα πλήρες φάσμα μικροβιοκτόνου δραστηριότητας που περιλαμβάνει βακτήρια, βακτηριακούς σπόρους, άλγη, μύκητες, πρωτόζωα και ιούς.

Πλεονεκτήματα των δισκίων Biospot

-    Συστήνονται για τον έλεγχο των λοιμώξεων από εμπειρογνώμονες σε όλο τον κόσμο.

-    Είναι αποτελεσματικά κατά σχεδόν όλων των γνωστών βακτηρίων, ιών και σπόρων.

-    Είναι ασφαλή στον χειρισμό και στην αποθήκευση, δεν υπάρχουν διαρροές ή πιτσιλίσματα.

-    Καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο για αποθήκευση.

-    Είναι λιγότερο τοξικά και διαβρωτικά από άλλες ενώσεις χλωρίου.

-    Η δοσολογία είναι ακριβής και οικονομική, δεν υπάρχει κίνδυνος υπο- ή υπερδοσολογίας.

-    Διαλύονται γρήγορα και είναι έτοιμα για χρήση σε λιγότερο από 5 λεπτά.

Κατασκευή Ιστοσελίδων Web and Art Solutions