Προϊόντα

Απολυμαντικά μαντηλάκια

Για επιφάνειες που λόγω της φύσης τους δεν μπορούν να εμβαπτισθούν σε απολυμαντικά διαλύματα, όπως καλώδια και βύσματα, κεφαλές υπερήχων ή για τον εξωτερικό καθαρισμό μικρών συσκευών, πάγκων εργασίας, ενδοσκοπικών εργαλείων, κλπ. επιλέγουμε τα έτοιμα απολυμαντικά μαντηλάκια, εμποτισμένα σε απολυμαντικό διάλυμα. 

Για συσκευές και εξαρτήματα από πλαστικό ή ακρυλικό γυαλί, για μόνιτορ, πληκτρολόγια και επιφάνειες που είναι ευαίσθητες σε αλκοόλες, επιλέγουμε τα μαντηλάκια Wip'anios Premium χωρίς αλκοόλες, μεγάλων διαστάσεων 180x200 mm, εμποτισμένα σε ισχυρό απολυμαντικό και καθαριστικό διάλυμα.

Κατασκευή Ιστοσελίδων Web and Art Solutions