Προϊόντα

Απολυμαντικά μαντηλάκια

Για επιφάνειες και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που λόγω της φύσης τους δεν μπορούν να εμβαπτισθούν σε απολυμαντικά διαλύματα, όπως καλώδια και βύσματα, κεφαλές υπερήχων κεφαλές συσκευών φυσιοθεραπείας, μορφομετατροπείς, θερμοκοιτίδες κ.α. ή για τον εξωτερικό καθαρισμό μικρών συσκευών, πάγκων εργασίας, ενδοσκοπικών εργαλείων, κλπ. επιλέγουμε έτοιμα μαντηλάκια, εμποτισμένα σε απολυμαντικό ή / και απορρυπαντικό διάλυμα.

Για επιφάνειες που είναι ευαίσθητες σε αλκοόλες, επιλέγουμε μαντηλάκια χωρίς αλκοόλες, όπως τα Wip' Anios Excel, τα Medipal Disinfectant Wipes και τα Incidin Oxywipe S, με ισχυρές απολυμαντικές και καθαριστικές ιδιότητες.

Για επιφάνειες ανθεκτικές σε αλκοόλες, επιλέγουμε μαντηλάκια εμποτισμένα σε διαλύματα αλκοολών, αιθυλική αλκοόλη ή προπανόλη, όπως τα Sani Cloth 70%.

Κατασκευή Ιστοσελίδων Web and Art Solutions