Προϊόντα

Συμπυκνωμένα απολυμαντικά επιφανειών

Τα συμπυκνωμένα απολυμαντικά επιφανειών χρησιμοποιούνται σε αραίωση με κρύο νερό. Εφαρμόζονται με σφουγγάρισμα σε μεγάλες επιφάνειες, ή με τρίψιμο με πανί σε μικρές επιφάνειες, πάγκους εργασίας, τοίχους κλπ. Επειδή είναι συμπυκνωμένα, είναι και ιδιαίτερα οικονομικά στην χρήση τους. Η αραίωση και ο χρόνος δράσης καθορίζονται κατόπιν ειδικών μελετών από πραγματογνώμονές μέσω των οποίων επιβεβαιώνεται η απολυμαντική δράση τους σε βασικές κατηγορίες μικροβίων όπως βακτήρια, μύκητες και ιούς.

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα απολυμαντικά, ένα σκεύασμα θεωρείται απολυμαντικό εφόσον έχει την ικανότητα μείωσης ή καταστροφής των μικροβίων κατά τουλάχιστον 99,999% (για τους ιούς επαρκεί μία μείωση κατά 99,99%). Η αραίωση καθορίζει και τον χρόνο δράσης του απολυμαντικού. 

Τα απολυμαντικά σκευάσματα για να κυκλοφορούν νομίμως στην Ελληνική αγορά, πρέπει να είναι ελεγμένα και εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Η έγκριση από τον ΕΟΦ είναι όχι μόνον μία απαίτηση για νόμιμη κυκλοφορία αλλά κυρίως είναι ουσιώδης διασφάλιση για τον χρήστη ότι το προϊόν που χρησιμοποιεί έχει ελεγχθεί για τις απολυμαντικές του ιδιότητες και είναι ασφαλές και πιστοποιημένο για απολύμανση χώρων και επιφανειών.

Ανάλογα με την κύρια δραστική ουσία που περιέχουν, τα συμπυκνωμένα απολυμαντικά επιφανειών χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: απολυμαντικά με αλδεΰδες (Incidin Rapid) και απολυμαντικά χωρίς αλδεΰδες (neoform K Plus, Surfanios Premium, Incidin Pro). Για απολύμανση επιφανειών σε χώρους προετοιμασίας τροφίμων, κουζίνες, κλπ. επιλέγουμε προϊόν χωρίς χρωστικές, χωρίς άρωμα, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ ειδικά για απολύμανση σε χώρους τροφίμων (neoform K Plus). Για μικρούς χώρους όπως π.χ. ιατρεία, ιδιωτικούς χώρους, κλπ. επιλέγουμε το Surfanios Premium με τις μικρές συσκευασίες ενός λίτρου με ενσωματωμένη δοσομετρική μεζούρα και τα φακελάκια μίας δόσης.

Όλα τα απολυμαντικά επιφανειών περιέχουν καθαριστικά συστατικά, εφαρμόζονται σε ακάθαρτες επιφάνειες και προσφέρουν ταυτόχρονα εξαιρετική καθαριστική δράση.

Κατασκευή Ιστοσελίδων Web and Art Solutions