Προϊόντα

Απολύμανση ιατρικών εργαλείων

Η επεξεργασία των ακάθαρτων εργαλείων μετά την χρήση τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ασφαλή, λειτουργικά και κατάλληλα για την επόμενη χρήση στον επόμενο ασθενή.

 

Ο κύκλος ζωής ενός εργαλείου σε καθημερινή βάση είναι η "χρήση" στο χειρουργείο ή το ιατρείο, ο "καθαρισμός και η απολύμανση", ο "έλεγχος λειτουργίας, η λίπανση και το πακετάρισμα", η "αποστείρωση", και η "αποθήκευση" για την επόμενη χρήση. Σχηματικά αυτός ο κύκλος ζωής των εργαλείων εμφανίζεται στο διπλανό γράφημα.

Ο καθαρισμός των εργαλείων γίνεται είτε αυτόματα σε ειδικό πλυντήριο είτε χειρωνακτικά με βυθισμό:

Με τον αυτόματο καθαρισμό σε πλυντήριο εξασφαλίζουμε μία επαναλαμβανόμενη και πιστοποιημένη διαδικασία ανεξάρτητη από ανθρώπινο λάθος και προσφέρουμε ασφάλεια στο προσωπικό που διαχειρίζεται τα ακάθαρτα και επικίνδυνα από πλευράς μικροβίων εργαλεία. Όμως ο αυτόματος καθαρισμός είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, άριστο προγραμματισμό και συνεχή παρακολούθηση ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή καθαρά και απολυμασμένα εργαλεία στο μικρότερο δυνατόν χρόνο και οικονομικά με την μικρότερη δυνατόν κατανάλωση χημικών και ενέργειας.

Ο χειρωνακτικός καθαρισμός είναι απλούστερος, δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, προσφέρει ταχύτητα, δεν δημιουργεί προβλήματα στα εργαλεία, όμως το αποτέλεσμα του καθαρισμού εξαρτάται από την επιμέλεια που δείχνει το άτομο που καθαρίζει τα εργαλεία και επιπλέον χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί τα ακάθαρτα εργαλεία είναι μολυσμένα και επικίνδυνα.

Η επιλογή είναι δική σας.

Κατασκευή Ιστοσελίδων Web and Art Solutions