Προϊόντα

Φίλτρανση νερού

Το νερό της βρύσης ενδέχεται να περιέχει παθογόνα μικρόβια. Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η χρήση ειδικών φίλτρων στο νερό που χρησιμοποιείται για προσωπική υγιεινή;
Το φιλτράρισμα του πόσιμου νερού στο σημείο χρήσης είναι ένα μέτρο Υγιεινής που προτείνει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον υψηλού κινδύνου. Το ίδιο μέτρο συστήνουν πολλοί Εθνικοί και Τοπικοί οργανισμοί παγκοσμίως ως μία επιλογή για την πρόληψη μετάδοσης παθογόνων μικροβίων μέσω του νερού σε ασθενείς και χρήστες. Το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας συστήνει την τοποθέτηση μικρό-φίλτρων 0,2 μm στο σημείο χρήσης του νερού σε περιοχές υψηλού κινδύνου σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον. Ο Γερμανικός Οργανισμός Υγιεινής RKI συστήνει το φιλτράρισμα του νερού που χρησιμοποιείται για την φροντίδα ανοσο-κατεσταλμένων ασθενών. Στην Αγγλία, Οργανισμοί Υγείας συστήνουν το φιλτράρισμα του πόσιμου νερού για ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες.

Η τοποθέτηση μικρό-φίλτρων νερού σε βρύσες ή σε ντουζιέρες είναι ένα προληπτικό μέτρο υγιεινής που συστήνεται σε περιοχές όπου ανοσο-κατεσταλμένοι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με νερό ή σε περιπτώσεις επιδημιών. Οι πιο συχνές περιοχές όπου ενδείκνυται η εγκατάσταση μικρό-φίλτρων είναι σε νοσοκομειακές μονάδες μεταμόσχευσης, αιματολογικές μονάδες, μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες εγκαυμάτων, νεογνολογικές μονάδες, σε κουζίνες όπου προετοιμάζονται τρόφιμα για σοβαρά ασθενή άτομα, σε γηριατρικές κλινικές, γηροκομεία και σε σπίτια όπου νοσηλεύονται ανοσο-κατεσταλμένοι ή καταπονημένοι ασθενείς.

Κατασκευή Ιστοσελίδων Web and Art Solutions